nicer dicer

nicer

यो तरकारी काट्ने मेसिन मा ११ थरि भिन्न भिन्न ब्लेड हुन्छ  र त्यो ब्लेड हरु फिट गरेर कुक ले जस्तै छिटो तरकारी लाई एउटै साइजमा काट्न सकिन्छ । तरकारी काट्नको लागि पहिला बोक्रा निकालेर सानो सानो पिस बनाउने त्यसपछि मात्र यो मेसिन मा राखेर प्रेस गर्नु पर्दछ । सिधै बोक्रा नझिकी सिङ्गै हालेर प्रेस गरेमा ब्लेड भाचिंछ ।अझ राम्रो संग प्रयोग गर्न सिक्नको लागि तलको भिडियो हेर्नु होला । यो मेसिन को बजार मूल्य पन्ध्र सय सम्म पर्छ तर हामीले बिशेस अफरमा मात्र Rs 650/-मा दिदैछौ । कृपया छिटो गर्नु होला हामी संग स्टक थोरै मात्र बाँकी छ ।

यो तरकारी काट्ने मेसिन मा ११ थरि भिन्न भिन्न ब्लेड हुन्छ  र त्यो ब्लेड हरु फिट गरेर कुक ले जस्तै छिटो तरकारी लाई एउटै साइजमा काट्न सकिन्छ । तरकारी काट्नको लागि पहिला बोक्रा निकालेर सानो सानो पिस बनाउने त्यसपछि मात्र यो मेसिन मा राखेर प्रेस गर्नु पर्दछ । सिधै बोक्रा नझिकी सिङ्गै हालेर प्रेस गरेमा ब्लेड भाचिंछ ।अझ राम्रो संग प्रयोग गर्न सिक्नको लागि तलको भिडियो हेर्नु होला । यो मेसिन को बजार मूल्य पन्ध्र सय सम्म पर्छ तर हामीले बिशेस अफरमा मात्र Rs 650/-मा दिदैछौ । कृपया छिटो गर्नु होला हामी संग स्टक थोरै मात्र बाँकी छ ।

Leave a Reply